Halasi Zoltán

 HALASI ZOLTÁN (1954)

1989-ig csak fordításai jelennek meg. 1990 óta közöl verset, esszét. 2001 óta ír recenziót, kritikát.Versei a Holmi, a 2000, az Alföld, a Forrás és az ÉS hasábjain jelennek meg.
Eleinte elsősorban fordításai révén ismerik. Szereti a kihívást, a nehéz szerzőket. Az általa fordított írókról szokvány utószó helyett egyéni portrét rajzol, megújítva a magyar irodalmi esszé műfaját. A Magyar Narancs hasábjain hat éven át közöl színes, plasztikus írásokat irodalomról, képzőművészetről, építészetről, idegen kultúrákról.
Három verseskötete jelent meg – a harmadik egy osztrák költőnővel közösen, német-magyar nyelven.
Verseit nagy formai változatosság, gazdag szereplíra és erős gondolatiság jellemzi. Esszékötetében általa fordított (főleg német) szerzők arcképeit olvashatjuk; ahányat, annyiféle megközelítésben.  Hat éves alkotómunka eredménye különleges holokauszt-kötete. A könyv első része egy jiddisből fordított hosszú népsirató ének, ehhez íródott a lengyelországi jiddis kultúra életét és elpusztítását megjelenítő prózafüzér, és a középkori európai mentalitást megidéző versciklus.
Halasi helyzetelemző írása (Se tisztelet, se díj) nyomán jön létre a Műfordítók Egyesülete, melynek alapítója és 2003-2009 között elnökhelyettese. Műfordításai egyszerre törekednek filológusi pontosságra és arra a hajlékony, könnyed és természetes nyelvezetre, amely nélkül a világirodalom nagyjai nem számítanának klasszikusoknak. Kafka aforizmáit, Robert Walser kisprózáját, Johann Peter Hebel kalendáriumtörténeteit, Elias Canetti feljegyzéseit, Elfriede Jelinek színműveit ő ismerteti meg a magyar közönséggel. Elsőként adja vissza forma- és tartalomhűen Omar Khajjám négysorosait, újabban pedig Háfiz ghazaljait. Jiddis közmondás- és versfordításai egy elsüllyedt kultúra újrafelfedezésére tett kísérletek. Halasi számos elbeszélés-, színmű- és verseskötet szerkesztőjeként is közreműködött.
Műveiről többek között Bán Zoltán András, Borbély Szilárd, Ferencz Győző, Könczöl Csaba, Schein Gábor és Vörös István írt elismerően.
Tagja a Szépírók Társaságának és a Műfordítók Egyesületének.

Visszhang

Legfrissebb művek

Krokodilopolisz - blog

Kapcsolat