Hidak a túlvilágra

Fennmaradt az egyik szászánida uralkodóról, Pírúzról szóló tanköltemény, ebben többek között az alábbiak olvashatók (prózában fordítva):„Amikor a test elrothad, és összetörik a forma, a lélek elfelejti a testet, / hasonlóan ahhoz, mint amikor a fazekas bevégzi munkáját... / És akkor elkövetkezik ez: A test a hordágyon fekszik, a hús és a csont a temetőben, / s a család máris idegenekkel keveredik, erő és hatalom más birtokosra száll, /az asszony más férfira gondol, és másé lesz a vagyon... / A lélek magára marad, a test – csak csont és hús – tőle elszakítva fekszik…/ egy kutya és egy madár ül mellette, civakodnak a zsákmányon… / Jeles és jelentéktelen, méltóságos és gazdag, koldus és rabszolga egyaránt így végzi egyszer...”

Bővebben ...

A bortilalom

Samirán héráti király együtt ünnepelte az újévet országa nagyjaival palotája teraszán, amikor a közelben leszállt egy ragadozófejű, pávatollú, halfarkú csodamadár, perzsa nyelven egy szímurg. A király látta, hogy a szímurg nyakára rá van tekeredve egy kígyó. Ki lövi le a kígyót?, kérdezte a király. Fia, Bádám vállalkozott rá. Egyetlen nyíllövéssel eltalálta a kígyó fejét. A szímurg elrepült és rá egy évre ugyanott megint leszállt, valamit elhullajtott a földre, majd fölreppent. Soha többé nem látták.

Bővebben ...

A fajlaszúfok ellen

A mindenség gömb alakú. Héjakból áll, akár a hagyma. Középen a föld lebeg. A föld ugyancsak gömb alakú. A gömbhéjak száma annyi, ahány az ismert bolygóké – öt, plusz a Hold, a Nap, és az állócsillagok szférája kívül. Összesen nyolc ég borul a föld köré. Van, aki hozzászámolja mint külső burkot a csillagtalan ég körét. És van, aki még ezen túl is lát egy angyalokkal teli égboltot. Az égitestek vagy a szférákhoz vannak erősítve, akár a fakerékbe vert vasszögek, vagy a köztük lévő térben mozognak körös-körbe. Úszhatnak folyékony éterben vagy valamilyen szilárd közegben. Az égitestek fényből, tűzből vagy éterből állnak. Világuk tökéletes és örökkévaló. A hold alatti világ a keletkezés és elmúlás világa. Itt négy elem mozog: a tűz és a levegő felfelé, a víz és a föld lefelé. Belőlük állnak az ásványok, a növények, az állatok és az emberek. Ők vannak a mindenség közepén. Körülöttük forog az Egyetem.

Bővebben ...

A Hét Trón

Egyszer Abú Hamíd Ghazálí imám, az Iszlám Érve elment vendégségbe Hudzsát al Haqq-hoz, az Igazság Érvéhez, Gijász ad-dín Abul Faz Omar ibn Ibrahím Khajjám imámhoz. Megkérdezte tőle, miben különböznek a cirkumpoláris csillagok az ég többi részén találhatóktól. Omar imám, mielőtt elkezdte volna taglalni az égbolt szerkezetét, különös tekintettel az északi sark tájékán látható csillagképekre, bevezetésül elmondta, miért Medve a nevük. Abú Hamíd imám sietve megjegyezte: de hát a Medvéknek van becsületes ősi perzsa nevük, nem?

Bővebben ...

Visszhang

Legfrissebb művek

Krokodilopolisz - blog

Kapcsolat