Gershom Scholem: A kabbala misztikája

„Vallási értelemben, ami az isteni megnyilvánuláson és a szentírások elfogadásán nyugszik, kétségtelenül lényeges szerepet játszanak a szent szövegekben megnyilvánuló effajta megnyilvánulások tulajdonképpeni jellegére vonatkozó kérdések. Sőt még többre is: ezek a kérdések különösen nyomatékkal bírnak krízisidőszakokban – és a misztika mint történelmi jelenség produktuma a krízisnek. A misztikusok olyan emberek, akik belső tapasztalatuk közreműködésével feltárják az értelem új rétegeit saját hagyományos vallásukban. Amennyiben ez a fajta tapasztalat nem elégséges ahhoz, hogy áttörje vallásuk hagyományos irányításának keretét, úgy elkerülhetetlenül felmerül annak kérdése, hogyan képesek hagyományosan szent szövegeikben rátalálni a visszatükröződésre vagy előre látni saját tapasztalataikat; ezenkívül felmerülhet egy ettől nem kevésbé fontos kérdés, hogyan lehet a dolgokról alkotott véleményük összhangban azzal, melyet saját hagyományuk fogadott el.”

Ha egy könyv fordítóját elütné egy autó, és egy évig nem múló sokkhatás alatt lenne kénytelen elvégezni munkáját határidőre, minek folytán a racionális szaktudományos nyelvezettel megírt tanulmány szövege egy misztikus élmény homályába burkolózna előtte, és a derék fordító ennek megfelelően a transzgrammatikus "nyelveken szólás" valamennyi jelét otthagyná a művön (lásd a fenti kiragadott, de tetszés szerint sokszorozható idézetet), akkor az illetőt mint a fordításirodalom különleges, parapszichológiai esetét tarthatnánk számon, és az "akut nyelvzavar" címkét ragasztanánk rá diagnózisként. Mivel azonban az illető szemlátomást nem tud se magyarul, se németül, mégis ráveti magát a kiváló Gershom Scholem alapvető tanulmányára és minden mondatát értelmetlenné és élvezhetetlenné gyalázza, és ebben lektorai és kiadója tettestársak, csakis a szerző és a magyar olvasó elleni, üzletszerűen elkövetett merényletről beszélhetünk.

Fordította: Ladányi Loránd, Hermit Kiadó, é. n., 237 oldal, 3100 Ft

Visszhang

Legfrissebb művek

Krokodilopolisz - blog

Kapcsolat