A terrakotta hadsereg

Kövessük az alábbi gondolatmenetet: tőlünk nyugatra a Himalája kősivataga, északra a Góbi pusztasága, délre ősvadon, keletre egymással hadakozó civilizált államok. Mi a Vej folyó mentén élünk, Csin hercegség uraként. Saját fejedelemségünkben felszámoljuk a helyi arisztokrácia és hivatalnoki kar korrupt érdekszövevényeit, az örökletes nemesség helyébe a központilag kinevezett katonai és hivatalnoki kar lép. Hadseregünket paraszti bázisra építjük. Történelmi küldetésünk: egységet teremteni a Sárga-folyó és a Jangce között. Felmorzsoljuk a korhadt kliensrendszert, az ellenálló arisztokrata családokat deportáljuk az új fővárosba, ott szem előtt lesznek. Felszámoljuk a szomszéd államokat, az okoskodó filozófiai iskolácskákat; az ősöknek hajbókoló konfuciánusokat éppúgy, mint a központi ész és akarat számára ellenőrizhetetlenül misztikus és anarchisztikus taoistákat. Máglyára a múlt sokszínű bölcseletével és irodalmával! Egységes mértékegység és pénznem, egységes iskolarendszer és tananyag kell ide!

Már amikor hercegi trónunkra lépünk, százezrével hajtjuk a rabokat – nem a rizsföldekre, nem is a bányákba, hanem nagy falat építeni, no meg a sírunkat ásni. Ezzel alapozzuk meg örök hírünket. Mert mi nemcsak itt, a jinben, hanem odafönt, a jangban is Felséges Úr leszünk, vagy ahogy (szöveggondozóért és sinológus szaklektorért kiáltó) magyar fordításunkban áll, az Első "Magasztos" Császár, kinek a föld alatt is égi udvar jár, agyaghadsereggel, agyag vadasparkkal, valóságos agyag főváros és agyagnatúra a döngölt löszrétegek alatt. Ugyanis e gondolatmenet szerint lét és nemlét tükörszimmetrikus, odaát is csak az van, ami ideát, Csin Si Huang-ti halhatatlan lelke tovább országol a síron túl is.

A birodalmi logika – és ezt teszi magáévá e szépen illusztrált, ám kissé szenzáció ízű és alig forgathatóan súlyos képeskönyv is a még félig sem feltárt császári nekropoliszról – ma is ugyanezt vallja.

Szerk. Roberto Ciarla, Alexandra, 2005, 285 oldal, 9990 Ft

Visszhang

Legfrissebb művek

Krokodilopolisz - blog

Kapcsolat